FAQ’s Samoerai!

Een technische fiche kunt u hier als pdf-bestand downloaden.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen met daaronder de antwoorden terug.

1. Op welke dagen kan de voorstelling plaatsvinden?

2. Hoeveel leerlingen kunnen de voorstelling bijwonen?

3. Hoelang duurt de voorstelling?

4. Hoeveel bedraagt de kostprijs?

5. Waarom theater rond het verkeer?

6. Welke eindtermen en leerdoelen worden er bereikt met deze theatervoorstelling?

7. In welke ruimte kan de voorstelling plaatsvinden?

8. Wat zijn de technische vereisten voor ‘Samoerai!’?

9. Credits voorstelling

1. Op welke dagen kan de voorstelling plaatsvinden?

De voorstelling kan plaatsvinden op elke maandag en dinsdag doorheen het jaar.

“Samoerai!” kan tweemaal op één dag opgevoerd worden.

Opvoeringen buiten schoolverband kunnen plaatsvinden op een avond in de week of tijdens het weekend.

2. Hoeveel leerlingen kunnen de voorstelling bijwonen?

Per voorstelling worden er in principe maximaal 100 leerlingen toegelaten. Uitzonderingen kunnen op aanvraag bekomen worden. In dat geval dient er per bijkomende leerling een extra vergoeding betaald te worden.

3. Hoe lang duurt de voorstelling?

De voorstelling duurt 50 minuten en vangt aan bij voorkeur rond 11u of meteen na de middagpauze.

4. Hoeveel bedraagt de kostprijs?

De uitkoopsom voor 1 voorstelling bedraagt € 825.

De uitkoopsom voor een 2de voorstelling op dezelfde dag bedraagt € 650.

Per leerling boven de vooropgestelde 100 leerlingen per voorstelling wordt € 8 aangerekend.

Deze uitkoopsom is…

 • inclusief 6% BTW
 • inclusief technisch materiaal (geluid + belichting)
 • inclusief vervoersonkosten
 • exclusief 12% auteursrechten (achteraf te verrekenen via Sabam; deze organisatie zal de school zelf contacteren)

5. Waarom theater rond het verkeer?

Opvoeden is loslaten. Dit kan uiteraard niet zonder onze kinderen weerbaar te maken in het monster dat het verkeer soms is. Via ‘Samoerai!’ worden kinderen ‘Ridders in het verkeer’ zonder dat dit belerend overkomt.

‘Samoerai!’ past perfect in het kader van de  eindtermen  en leerdoelen waaraan elke school hoort te werken. Daarom ook dat de voorstelling de volle steun krijgt van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De VSV biedt de voorstelling dan ook aan in hun eigen webshop.

6. Welke doelen worden er bereikt met deze theatervoorstelling?

Leerplandoelstellingen GO!

WO – Ruimte 

De leerlingen

3.5.9. 51 kunnen aangeven dat het veilig is om overdag fluorescerend materiaal te dragen.

3.5.9. 52 kunnen aangeven dat het veilig is om in het donker reflecterend materiaal te dragen.

Leerplandoelstellingen Katholiek onderwijs

WO – Mens en ruimte 

De leerlingen

9.16  bewegen zich op een verantwoorde manier en dragen zo bij tot de eigen veiligheid en die van anderen. Dat houdt in dat ze

 • de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving kunnen lokaliseren en ze zich veilig in verplaatsen.

9.17 houden in hun gedrag rekening met andere gebruikers van dezelfde ruimte.

Leerplandoelstellingen Katholiek onderwijs: ZILL 

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – Oriëntatie op de ruimte

7. Als vaardige voetganger of fietser de verkeersregels kennen en toepassen en de veiligheid van verkeerssituaties in de omgeving inschatten.

 • Zich ervan bewust worden dat het verkeer risico’s inhoudt en daarom als weggebruiker preventief kiezen voor een veilige uitrusting en veilig gedrag in het verkeer.
 • Gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere school- en thuisomgeving kennen en herkennen.
 • Gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere school- en thuisomgeving lokaliseren en erop anticiperen.

Leerplandoelstellingen OVSG

WO – Verkeer

De leerlingen

3. beseffen dat het verkeer risico’s inhoudt. Dit tonen ze door

 • 3.5 reflecterend materiaal te dragen in passende omstandigheden.

8. kunnen de gevaarlijke verkeerssituaties in de ruimere schoolomgeving lokaliseren.

14. tonen zich in hun fietsgedrag bereid rekening te houden met ander weggebruikers.

7. In welke ruimte kan de voorstelling plaatsvinden?

‘Samoerai!’ wordt opgevoerd in theaterzalen, Culturele Centra… maar net zo goed op scholen zelf. Dit kan in een turnzaal (soms niet ideaal wat betreft akoestiek, daarover kan de school ’t best een oordeel vellen), een polyvalente zaal of een refter. Indien het een refter betreft, moet de organiserende school wel rekening houden met het tijdstip waarop de voorstelling(en) plaatsvindt/en. Het speelvlak moet 90 min. voor aanvang van de voorstelling beschikbaar zijn. 50 minuten na het beëindigen van de voorstelling is dit speelvlak terug toegankelijk voor andere activiteiten. Waaraan de ruimte praktisch gezien moet voldoen, vindt u hieronder (8.).

8. Wat zijn de technische vereisten voor ‘Samoerai!’?

 • Het lokaal is minimum 1,5 uur (90 min) voor de voorstelling beschikbaar.
 • Het lokaal bevindt zich op een gelijkvloers of is bereikbaar via een ruime lift (min. 2m x 1m).
 • Het lokaal is een min of meer goed te verduisteren ruimte en is reeds verduisterd voor aankomst van de acteur.
 • Het plafond is minimum 3m hoog.
 • De bespeelbare ruimte of podium is min. 5 m breed (vooraanzicht) en 4 m diep.
 • Er is een tafel van minimum 2 m (of 2 x 1 m) en 2 stoelen voorzien.
 • Er zijn minstens 2 stopcontacten in de buurt. Zo niet, voorziet men twee verlengdraden.
 • Er is een gratis parkeerplaats voor een auto voorzien, vlakbij de zaal waar de voorstelling plaatsvindt.
 • Er is een broodje, water, frisdrank en koffie voor de 2 acteurs voorzien.
 • Bij aankomst van de acteurs is er minstens 1 persoon stand-by om de acteurs op te vangen, hen te begeleiden naar de speelruimte en te voorzien van eten en drinken.
 • De acteurs zorgen zelf voor alle verdere technische apparatuur zoals belichting en geluid.

9. Credits voorstelling

 • Auteurs: Wim Geysen en Peter Van Gucht
 • Muziek ontworpen door Wim Geysen
 • Script bewerkt in 2021 door Christophe Francken
 • Acteurs: Christophe Francken en Bert Dufraing
 • Muzikale omlijsting: Bert Dufraing
 • Techniek: Christophe Francken