Inhoud

DD_Eric_bTwee mannen onder één dak, dat zou wel eens een leuke bedoening kunnen worden. Maar niets is minder waar. Sinds Swa gescheiden is en het hoederecht heeft over zijn 15-jarige zoon Eric, is het thuis niet echt een pretje meer. De Drankduivel krijgt immers meer en meer grip op Swa’s doen en laten waardoor hij ook van Eric vervreemdt. Met alle gevolgen van dien…

‘De Drankduivel’ is geen zwaarwichtig stuk, maar een met gezonde dosis humor gebrachte monoloog met – gezien het onderwerp – een serieuze ondertoon. Met deze educatieve theatervoorstelling wil leraar en acteur Christophe Francken alcoholisme herkenbaar en bespreekbaar maken, zonder al te belerend over te willen komen. Deze maatschappelijke ziekte wordt bekeken vanuit het standpunt van de drankzuchtige, maar eveneens vanuit dat van de gezinsleden die ook slachtoffer zijn van de spreekwoordelijke drankduivel. ‘Don’t drink and drive’ en de problematiek rond DD_Swav2_bvluchtmisdrijven in het verkeer krijgen aandacht in de voorstelling vanaf oktober 2018.

Het zou moreel niet verantwoord zijn deze voorstelling aan jongeren aan te bieden zonder een diepgaande nabespreking. Wetenschappelijk onderbouwd onderzoek toonde aan dat gemiddeld 1,5 leerling (per klas!) na elke voorstelling nadien contact zoekt met de vrijwilligers van Project Jongeren, die de nabespreking voor hun rekening nemen. Deze vindt plaats meteen na elke voorstelling.

Bij elke voorstelling voor scholen wordt ook een didactische map met voor- en nabespreking geleverd voor in de klas.

DD_Duivel_b‘De Drankduivel’ is geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar.

Christophe Francken is met ‘De Drankduivel’ niet aan zijn proefstuk toe. Het stuk is immers de opvolger van het succesvolle “Als papa vader wordt” van theatergezelschap Het Ardennenoffensief.