2020-2021: De Drankduivel gaat coronaproof!

Een half jaar geleden was COVID-19 nog een eng, onbekend beestje waarvan we zo goed als niets wisten. Een half jaar later weten we al meer. We weten min of meer hoe ermee om te gaan en na een drastische lockdown weten we meer dan ooit dat scholen niet meer zouden mogen sluiten.

Hoe ver jongeren nu achter staan op hun cognitieve ontwikkeling gaan we deze maand beetje bij beetje kunnen meten. Om dan recht te trekken wat kan. De jongeren hun ontwikkeling lijkt primair in onze prestatiemaatschappij waar tijd geld is.

Als leraar, maar bovenal als papa en ervaringsdrager wil ik meer dan ooit tevoren het volgende uitschreeuwen: “People learn better when they feel better!”

Onze overheid heeft bij monde van minister Weyts al meermaals aangehaald dat men de jongeren in het algemeen het afgelopen voorjaar te vaak vergeten is. Het welbevinden zou primair moeten zijn en dan volgt het studeren (meestal) vanzelf.

Voordat er van COVID-19 sprake was, konden we via diverse kanalen vernemen dat jongeren, wat hun drinkgedrag betreft, minder zouden drinken. Zij die wél dronken, ontwikkelden vaker dan voorheen problematisch drinkgedrag. Bingedrinken, comazuipen, drankspelletjes allerhande en vaak niet met ’n glas bier maar met sterkere bieren en/of spirituele dranken… het is wellicht ook u niet ontgaan. Cijfers werden nog niet gepubliceerd, maar het lijkt erop dat deze verschillen nog serieus groter geworden zijn. Het uitgaansleven is nagenoeg weggevallen en er wordt dus effectief in het algemeen minder alcohol geconsumeerd. De jongeren die er wél naar grijpen, doen dit nog extremer. En wat dan gezegd van de volwassenen, de ouders van onze jongeren? De economische malaise, de eenzaamheid, de stress en onzekerheid maakt dat media gewag maken van een toename van het aantal relationele problemen, al dan niet ingegeven of gepaard gaande met alcoholmisbruik. Wij leraren beseffen echt niet altijd in wat voor schrijnende situaties bepaalde jongeren die voor onze neus achter de schoolbanken zitten, zich bevinden. Jongeren hebben behoefte aan informatie over alcoholgebruik en -misbruik en die informatie kan gegeven worden door de Drankduivel en de infogevers van Project Jongeren

U boekte reeds vorig schooljaar opnieuw voor één of twee voorstellingen van De Drankduivel of u twijfelt nog te boeken voor dit schooljaar? Hopelijk kunt u samen met mij bekijken of het protocolair mogelijk is die voorstelling(-en) met nabespreking alsnog te laten plaatsvinden. Dat dit niet meer volledig kan zoals voorheen spreekt voor zich. Daarom stel ik u voor: De Drankduivel – coronaproof!

De Drankduivel – coronaproof!

Voorstelling:

 • Het document ‘Bevraging voor leerlingen vooraf’ blijft behouden. Meer dan ooit is het superbelangrijk dit vooraf af te nemen en hier niet losjes overheen te gaan. Door een aangepaste formule van de nabespreking kunnen we dit absoluut zo stellen.
 • Christophe brengt de voorstelling volledig coronaproof. De fysieke interactie met het publiek valt nagenoeg weg. De afstand blijft altijd bewaard. Christophe speelt zonder mondmasker en begeeft zich enkel op het speelvlak/podium.
 • Ventilatie in de zaal blijft gelden, deuren blijven open. Houd rekening met mogelijke, soms tijdelijke geluidsoverlast naar aanpalende lokalen.
 • Publiek draagt een mondmasker indien de onderlinge 1,5m niet gewaarborgd kan worden.
 • De school hoeft niet meer te voorzien in lunch, koffie… voor acteur en nabesprekers van Project Jongeren. We eten in open lucht of elders buiten op de school waar mogelijk. Desnoods in onze eigen wagens.
 • Als essentiële externen te gast in een school beperken we ons tot minimale verplaatsingen.

Nabespreking:

Hier zijn 3 mogelijkheden:

 • Klassiek: zoals u dat van Project Jongeren gewend bent: per klas met (indien mogelijk) 2 ervaringsdragers (1 lid AA, 1 lid Al-Anon), uiteraard helemaal volgens de coronamaatregelen en dus niet in een kring maar frontaal voor de klas, leerlingen aan hun eigen bank, dragen van mondmaskers enz.
 • In grote groep: na een korte pauze begeven de jongeren zich opnieuw in de zaal waar de voorstelling plaatsvond. Project Jongeren zal met minstens 2 ervaringsdragers de jongeren sensibiliseren vanop het podium/speelvlak. Zij maken gebruik van geprojecteerde slides en gaan in de mate van het mogelijke in op de vooraf gestelde vragen van jongeren. De mogelijkheid tot live vragen stellen blijft uiteraard bestaan.
 • Zonder Drankduivel: Project Jongeren onderstreept het belang van de samenwerking met Christophe. Via de voorstelling worden jongeren in hun eigen taal aangesproken en wordt alcoholisme in het algemeen enorm visueel en herkenbaar. Kan om praktische redenen de voorstelling niet plaatsvinden, vinden Christophe en Project Jongeren het nog altijd belangrijk dat de uitgestoken helpende hand aangeboden wordt. Dit om redenen die bij aanvang van dit schrijven werden aangehaald. Het aanbod wordt ook hier in dubio aangeboden: ofwel volgens de hierboven beschreven klassieke methode ofwel in grote groep.

Kan u of uw schoolbestuur zich niet vinden in ons voorstel, dan willen we daar het nodige respect voor opbrengen. We passen dan graag toe wat in o.a. de reissector van toepassing is en willen u aan het afgesloten contract houden, mits het prikken van een nieuwe datum (voorjaar 2021 waar evt. nog kan en anders schooljaar 2021-2022). In dat geval, willen we sowieso onze uitgestoken hand naar jongeren die hulpvragen hebben, uitdrukkelijk kenbaar maken, hetzij via een aangeboden voordracht door Project Jongeren (dus zonder toneel), hetzij via flyers van onze werking. Weet dat Project Jongeren 24u op 24u, 7 dagen op 7 bereikbaar is voor hulpvragen van jongeren en dit kosteloos!

Wij wensen u een veilig schooljaar waarbij het welbevinden van u en zeker onze jongeren mag primeren.

Met vriendelijke groeten

Christophe en het warme team van Project Jongeren

‘De Drankduivel’ bijna volgeboekt voor seizoen ’20-’21

De educatieve theatervoorstelling rond alcoholisme, alcohol in het verkeer en vluchtmisdrijven zit meer dan ooit in de lift. Het maakt dat dit zesde seizoen van ‘De Drankduivel’ uitverkocht is voor dit schooljaar sinds september 2019 en er voor het zevende seizoen 2020-2021 ook niet veel vrije data meer beschikbaar zijn. De voorstelling blijft zichzelf heruitvinden doordat Christophe voortdurend iets tracht te doen met de feedback die hij van de jongeren en deskundigen meekrijgt. Zo blijft het een voorstelling die erin hakt. Het succes is ook het VSV niet ontgaan. Zij besloten prompt over te gaan tot subsidiëring. Meer info vindt u bij de FAQ’s of in de infobrochure.

Alcoholisme herkenbaar en bespreekbaar maken, dat blijft nog altijd dé hoofddoelstelling van deze educatieve theatermonoloog waarmee Christophe Francken in oktober 2014 in première ging. Sindsdien brengt Christophe deze beklijvende monoloog bijna wekelijks voor het jonge Vlaamse publiek. Reeds meer dan 17 000 jongeren tussen 13 en 17 jaar werden inmiddels geraakt door deze voorstelling die niemand koud laat. Ook studenten en volwassenen kunnen dit autobiografisch verhaal smaken.

‘De Drankduivel’ is nu meer dan ooit up-to-date zodat elke jongere zich eens te meer aangesproken kan voelen, of men nu in contact komt met de echte Drankduivel of niet. De thematiek rond alcohol en vluchtmisdrijven in het verkeer wordt ook in het stuk aangehaald, zoals reeds in het begin van deze pagina gesteld. Hiervoor werkt Christophe samen met Rondpunt. Grote wijzigingen hoeft u verder niet te verwachten; Christophe behoudt de succesformule waarbij de afwisseling van spel, muziek, projectie en vooral de interactie met het publiek gesmaakt wordt door de jongeren. Zo blijft ‘De Drankduivel’ die educatieve theatervoorstelling die in menig geheugen blijft hangen en zo hopelijk ook de boodschap.

Speeldata

Christophe kan ‘De Drankduivel’ elke maandag en dinsdag op uw school brengen. Mail gerust uw voorkeursdata door en u krijgt wellicht de dag zelf nog antwoord of er een datum past. Een goed verduisterbare ruimte is zowat de enige technische vereiste. Christophe zorgt voor het licht, geluid en alle attributen. Voor meer details checkt u gerust de FAQ’sBoeken voor  dit schooljaar is niet meer mogelijk. U kan de voorstelling nog wel vastleggen voor het schooljaar 2020-2021 en/of 2021-2022. Wees er snel bij indien u uw voorkeursdatum wenst.

Prospectie

Christophe speelt af en toe ook voorstellingen voor een open publiek. Heeft u ook de positieve reacties gehoord vanuit de media of van hen die er in het Fakkeltheater (nov 2018), Hoogstraten (jan 2019) of Kalmthout (200ste voorstelling, jan 2020) bij waren?

Heden werd nog geen nieuwe publiekelijke voorstelling gepland, maar wenst u bv. dit schooljaar nog op prospectie te komen tijdens een voorstelling in een school in uw buurt? Dan kunnen we misschien wel iets regelen. Stel uw vraag of suggestie gerust via ‘contact‘.

Nieuw: Vragen van jongeren

Meteen na elke voorstelling van ‘De Drankduivel’ vindt een korte pauze plaats waarin de jongeren even kunnen ventileren. Daarna is de nabespreking, geleid door de ervaringsdragers van Project Jongeren, noodzakelijk om tot in de kern te sensibiliseren omtrent alcohol.

 Voor de voorstelling, tijdens de nabespreking en achteraf krijgen de jongeren de kans om hun vragen te stellen. Men tracht al deze vragen te beantwoorden. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar. Er is altijd de mogelijkheid om Project Jongeren achteraf te contacteren in de hoop toch een antwoord te krijgen op hun vragen. Project Jongeren categoriseert de aard van vragen in 3 rubrieken:

 • Puur informatief
 • Vanuit confrontatie met ‘De Drankduivel’ – rechtstreeks of onrechtstreeks
 • Persoonlijk aan ervaringsdrager(s) gericht

Een greep uit een aantal vragen die jongeren tussen 14 en 16 jaar zoal stellen, telkens ondergebracht in de bovenstaande rubrieken kunt u terugvinden op deze pagina: Vragen van jongeren.